• +381 (0) 21 6 350 960

SEVERNA VOJVODINA

Smeštajni objekti


Severna Vojvodina (Kelebija – Subotica – Palić – Vinarija u Hajdukovu)

Polazak: 20.09.2020.

Cena po osobi: 1.400rsd

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Novog Sada sa Železničke stanice (parking kod lokomotive) u 08:00h.

Odlazak do Kelebije (vožnja u trajanju oko 2 sata), na čuvenu ergelu lipicanera, gde ćemo posetiti muzej kočija. Po želji (fakultativno), možete uživati u vožnji fijakerom ili jahanju (zadržavanje oko 1-1,5 sata).

Odlazak do Subotice (vožnja u trajanju oko 20 minuta ). Obilazak  grada na krajnjem severu Vojvodine. Šetnja kroz gradsko jezgro i panoramski obilazak Gradske kuće, Sinagoge, zelene I plave fotane, spomenik caru Jovanu Nenadu, narodno pozoršte. Slobodno vreme (zadržavanje oko 1 sat).
Nakon toga nastavljamo put do Palića, poznatog izletišta i turističkog resorta. U prošlosti je ovo mesto bilo mondensko naselje vlastelina. Šetnja stazom duž jezera do štrandova u pratnji vodiča. Obilasci: Palićki  vodotoranj-simbol Palića. Odlazak do Muškog štranda, gde  proseže veliki drveni mol koji ulazi oko 20 metara u jezero. Ženski strand….Slobodno vreme (zadržavanje oko 2-2,5 sata).

Odlazak do vinarije Vinski dvor u Hajdukovu, obilazak vinarije i degustacija vina. Slobodno vreme (zadržavanje oko 1 -1,5 sat).Povratak za Novi Sad oko 18h, dolazak oko 20h. Kraj usluga

CENA ARANŽMANA OBUHVATA :

-prevoz autobusom turističke klase (klima, audio/video oprema)

-licencirani pratilac / vodič

-organizacioni troškovi

CENA ARANŽMANA  NE OBUHVATA :

-individualni troškovi

-vožnja fijakerom ili jahanje

NAČIN PLAĆANJA:

  • 30% akontacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana do polaska

AUTOBUSKI PREVOZ

Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju...)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Grand tours, OTP licenca 133/2020 , kat. A 40,  usaglašeni sa Yuta standardima. Min. Broj putnika za realizaciju  je  25. U slučaju manjeg broja putnika agencija zadržavo pravo otkaza aranžmana,najaksnije 5 dana pred polatak.