• +381 (0) 21 6 350 960

TVRDJAVE NA DUNAVU

Smeštajni objekti

TVRĐAVE NA DUNAVU

SMEDEREVSKA, RAMSKA I GOLUBAČKA

25.10.2020.PROGRAM PUTOVANJA

Predviđeno vreme polaska autobusom iz Novog Sada u 07:00h sa parkinga kod Lokomotive na železničkoj stanici. Polazak iz Beograda u 08:15h (tačno mesto polaska će se znati nekoliko dana pred putovanje). Nastavljamo naše putovanje ka Smederevu. Obilazak Smederevske tvrđave (ulazak uključen u cenu), jedne od 6 najznačajnijih tvrđava na Dunavu u našoj državi i poslednje uporište Srbije pre njenog pada pod tursku vlast. Smederevsku tvrđavu podigao je Despot Đurađ Branković, sestrić despota Stefana Lazarevića. Sagrađena je u periodu od 1428 – 1439. godine i sastoji se iz dva dela – Velikog grada i Malog grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

Oko 11:30 časova nastavljamo naš put ka Ramskoj tvrđavi, koja se nalazi se na obali Dunava, između Kostolca i Velikog Gradišta. Po nalogu sultana Bajazita II 1483. godine, podignuta je ova tvrđava kao važno uporište turske odbrambene linije prema Ugarskoj. Odredbama Požarevačkog mira, u periodu od 1718. do 1739. godine, utvrđenje je privremeno u posedu Austrije. Ramska tvrđava predstavlja jedno od najstarijih utvrđenja u Srbiji opremljenih za dejstva odbrambenom artiljerijom, o čemu svedoči više posebno građenih topovskih otvora. Nakon obilaska put nas vodi u pravcu Velikog Gradišta i Golubačke tvrđave (ulazak uključen u cenu).

Nalazi se na samom ulasku u Đerdapsku klisuru, tamo gde je Dunav najširi. Ova moćna tvrđava iz XV veka proglašena je spomenikom kulture od izuzetnog značaja. Golubačka tvrđava je nedavno kompletno restauirana i važi za jednu od najlepših i najočuvanijih u Evropi. Predstavljala je važno srednjovekovno vojno pogranično utvrđenje, planski građeno zbog vojno-strategijskog značaja mesta. Odavde se lako mogao kontrolisati sav kopneni i vodeni put koji je povezivao istok i zapad, a strme i nepristupačne Ridanske litice, na kojima je izgrađena tvrđava, i sama reka, bili su joj prirodna zaštita. Zbog ovakvog položaja, tokom XIV i XV veka, pogranične sile, Ugarska i Srbija, a potom i Otomanska imperija, borile su se da osvoje Golubačku tvrđavu jer su time sticali kontrolu i moć nad državnom granicom.

Nakon obilaska Golubačkog grada uputićemo se ka Srebrnom jezeru, gde ćemo napraviti pauzu za ručak, šetnju i osveženje. Oko 18:00 časova, u dogovoru sa vodičem planiran je polazak za Beograd i Novi Sad. Kraj programa.

CENA ARANZMANA PO OSOBI : 2.990,00 dinara

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom, sa klimom, audio i video opremom, prema programu sa svim pripadajućim troškovima;
  • Razgledanje grada u pratnji vodiča;
  • Vodički servis i organizacioni troškovi.
  • Smederevska tvrđava (ulaznica + lokalni vodič)
  • Golubačka tvrđava (ulaznica + lokalni vodič), I zona – zelena, poseta palati i kulama 9, 8, 5.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

  • Individualni troškovi i ulaznice;
  • Ramska tvrđava (ulaznica 300,00 dinara) – prijave u agenciji prilikom rezervacije. Uplata kod vodiča na licu mesta.
  • Ručak na Srebrnom jezeru;
  • Sve programom nepomenute usluge.

NAČIN PLAĆANJA: – Gotovinski/platnim karticama: 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pred put. – Karticom Banka Intesa, na 5 jednakih mesečnih rata bez kamate direktno u Kompas Tourism&Travel poslovnicama. – Čekovima: 40% prilikom rezervacije, a ostatak na dve rate nakon završenog putovanja.

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 plativih putnika u autobusu, a usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija ima pravo korekcije cene ili otkaza aranžmana najkasnije 5 dana pre početka putovanja.


Uz ovaj program Vaze Opsti uslovi putovanja Organizatora putovanja.