• +381 (0) 21 6 350 960

KRSTARENJE DUNAVOM I MANASTIR TUMANE

Smeštajni objekti

KRSTARENJE DUNAVOM

Sa Srebrnog jezera DNEVNI IZLET

27.09.2020.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Novog Sada/ Beograda u jutarnjm časovima (oko 06.00h, Beograd oko 07.15h). Vožnja autoputem preko Beograda prema Braničevu. Vožnja pored Požarevca do Velikog Gradišta. Ukrcavanje na brod na Srebrnom jezeru. Krstarenje brodom  pružiće vam nezaboravno iskustvo i zadivljujući pogled na dunavsko priobalje. Tokom  tročasovnog  krstarenja bićete u prilici da vidite Veliko Gradište, ušće reke Pek kao i priobaljsko naselje Požeženo u kome je svaka kuća prava mala fabrika metli. Obala Dunava je ovde najpitomija i omiljeno je mesto brojnih izletnika tokom celog leta.  Na levoj obali Dunava nalazi se naselje Moldova Veke, nekada vojno utvrđenje. Nizvodno se proteže veliko rečno ostrvo Moldava (pripada Rumuniji), posebno zaštićeno područje bogatog biljnog sveta na kojem je identifikovano 72 vrste ptica. Svakako najveća atrakcija ovog krstarenja je Golubačka tvrđava na samom ulasku u Đerdapsku klisuru. U blizini Golubačkog grada iz Dunava se izdiže krečnjački masiv čineći svojevrsno predvorje đerdapske regije, oznaku stupanja u područje Gvozdenih vrata. Vekovima je služila kao inspiracija pesnicima i slikarima a sve do danas zaokuplja pažnju turista.  

Povratak na Srebrno jezero. Pauza za ručak. Nastavak puta autobusom prema Golupcu, gde se samo na desetak kilometara, duboko u šumi, na rečici Tumane nalazi istoimeni manastir. Manastir Tumane poznat je po isceliteljskim moćima prepodbnog Zosima. Njegova isposnica se nalazi na kilometar od manastira. U okviru manastirskog kompleksa se nalazi mini zološki vrt, kao i manastirska gostoprimnica (restoran) na obali male reke. Slobodno vreme za sok, kafu u restoranu u kojem nema cena, a svako plaća koliko želi.

Vožnja istom putanjom ka Beogradu/Novom Sadu, sa dolaskom u kasnim večernjim časovima. Kraj programa.

 

CENA 2.900,00din.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • Prevoz turističkim autobusom prema programu putovanja (klima, TV/DVD)
  • Usluga licenciranog vodiča/pratioca grupe
  • Krstarenje Dunavom u trajanju od 3h
  • Troškove realizacije programa

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

·         Individualne troškove putnika

·         Fakultativne troškove

 

 

NAPOMENA:

-Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika (minimum za realizaciju fakultativa je 30 putnika). Agencija formira cenu fakultativnog izleta  na osnovu više elemenata (ulaznica, prevoz, parking, usluga vodiča...)

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužne trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)

-Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobraćaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora

-Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara

 

 

Molim Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora putovanja

Aražman je rađen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada

Organizator putovanja  licenca OTP 193/2020