• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 19. Oktobar 2019.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Novo Hopovo

Smeštajni objekti

Novo hopovo

Manastir Novo Hopovo leži na blagoj padini južnih obronaka Fruške gore, nedaleko od Iriga. Udaljen je svega stotinak metara od magistralnog puta Ruma – Novi Sad, te je jedan od najpristupačnijih fruškogorskih manastira. Manastir Novo Hopovo sa crkvom sv. Nikole po svojoj arhitektonskoj vrednosti predstavlja najznačajniju sakralnu građevinu svoje epohe na ovim prostorima. Prvi pisani pomen manastira je iz 1451. godine. Sadašnja crkva podignuta je 1575/76., a zvonik sa malom kapelom na spratu posvećenoj sv. Stefanu,  ozidan je 1751/58. godine. Zgrade manastirskih konaka nastajale su postepeno od 1728. do 1771. godine, čime je crkva okružena sa sve četiri strane. Hopovsko fresko slikarstvo jedno je od najznačajnijih na balkanskom umetničkom području. Ikone na ikonostasu radio je najznačajniji srpski barokni slikar Teodor Kračun.

Novo Hopovo Monastery


Not far from the town of Irig, on the very edge of the forest, lies Novo Hopovo Monastery. It is believed to be the first monastery founded by Đurađ Branković at the beginning of the 16th century, and to have included a church dedicated to Saint Nikola at the time. A sign above the entrance to the church led to the confusion about the church's origins, stating that it was built in 1576, but it was later established that this was the date the current church was built in place of the old one. Due to its architecture and rich cultural and religious history, Novo Hopovo Monastery is considered one of Serbia's most significant monasteries. The Monastery was a scholastic center for many centuries, and literacy was taught to Serbs coming from as far as Belgrade. The famous writer and philosopher Dositej Obradović took his vows here, and served as a monk for three years.