• +381 (0) 21 6 350 960
  • +381 (0) 11 311 02 03

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 01. Septembar 2015.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

DRAKULA TURA

Smeštajni objekti

Drakula


je izmišljeni lik, verovatno najpoznatiji vampir u literaturi i na filmu. Stvorio ga je irski pisac Bram Stoker 1897. godine napisavši horor roman Drakula.

Na jednom sastanku sa mađarskim orijentalistom Vamberijem, Stoker se zainteresovao za priče i legende o Vladu Drakulei kog je posle toga i uzeo kao uzor za lik u romanu Drakula.

Lik Drakule je verojatno utemeljen na vlaškom (danas u Rumuniji) vladaru Vladu III. Tepešu, koji je vladao 1446-1476, uz prekide. Vlad III. je ratovao protiv Turaka i bio veoma okrutan prema neprijateljima. Posebno je bio poznat po nabijanju neprijatelja na kolac. Ime Drakula je verovatno proizvod naziva Red Zmaja (Order of the Dragon), viteški red koji je osnovao nemački car Sigismund. Vlad II, otac Vlada III, bio je član Reda Zmaja. Na rumunskom jeziku Dragon se čita Drac (od latinski Draco). Kasnije se pridodao nastavak ul pa je Vlad II. postao poznat kao Vlad Dracul, ili Vlad Dragon (Vlad Zmaj).


Program putovanja sa CENOVNIKOM --->>>