• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 30. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Gucevo

Smeštajni objekti


       Nedaleko od Loznice, a iznad Banje Koviljače, nalazi se planina Gučevo. Gučevo pripada najzapadnijem delu podrinjsko-valjevskih planina, izdiže se iz doline Drine i pruža ka jugoistoku u Dinarskom pravcu. Od Beograda i Novog Sada je udanjena 142 km, od Valjeva i Užica 70 km. Najviša tačka je Crni vrh (779 m). Planina je nastala rasedanjem terena, probijanjem magmatskih stena i pojavom termomineralne vode čije prednosti koristi Banja Kovinjača.

       Ovo je šumovita planina na kojoj su zastupljene šume graba, hrasta, bukve, javora i crnog bora. Od divljači na Gučevu se mogu naći zec, lisica, vuk i srna, a prisutan je veliki broj ptica. Planinski obronci su mestimično ispresecani livadama.

        Netaknuta priroda, guste bukove šume, čist vazduh, uredjene staze i tereni, kao i ugostiteljske ponude čine da ova planina postaje sve atraktivnija za pešake, planinare, bicikliste, bajkere, džipove, ekstremne sportove, paraglajding, preventivne zdravstvene programe, skupljanje lekovitog bilja, jestivih gljiva i šumskih plodova, izletnički turizam, pripreme sportista, izvidjače, rekreativnu nastavu za djake, edukacije i tim bilding. Udaljenost od Banje Koviljače je 10 km.

     Znamenito mesto jeste Spomen-kosturnica na Gučevu u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih ratnika, izginulih na ovom prostoru 8. septembra 1914., na početku Prvog svetskog rata tokom Bitke na Drini koja je trajala 55 dana. Spomenik je u obliku piramide, visok 16,85 m, sastavljen od kamenih blokova.